Adviseur Mobiliteit – Matchd – Delft

 • Delft

Matchd

Werken voor Delft! Delft is een innovatieve en moderne werkgever. Je krijgt hier alle kans om je te ontwikkelen. Er heerst een toegankelijke en informele werksfeer waar we samen hard werken aan het bereiken van resultaten voor de stad en het bestuur. Functiebeschrijving

Met ruim 100.000 inwoners op slechts 24 km2 staat Delft voor grootstedelijke opgaven. De komende jaren worden in Delft duizenden nieuwe woningen en werkplekken ontwikkeld, allemaal binnen de bestaande stad. Om daarbij de stad leefbaar en bereikbaar te houden, moeten we op een andere manier met mobiliteit en parkeren omgaan.

In het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) staan lopen en fietsen op nummer één, gevolgd door openbaar vervoer en de auto. De komende jaren geven we handen en voeten aan het mobiliteitsbeleid in gebiedsontwikkelingen en de uitwerking van het beleid. De resultaten worden zichtbaar op straat.

Zo is voor iedereen een parkeerplaats in de openbare ruimte in Delft niet meer vanzelfsprekend. Met lage parkeernormen zetten we in op een groei van de stad zonder groei van automobiliteit. We werken proactief aan parkeerregulering in heel Delft; we voorkomen overlast in plaats van achteraf naar oplossingen te zoeken. En we verwijderen parkeerplaatsen op plekken met een overmaat aan parkeerruimte. Ruimte die ten goede komt aan lopen, fietsen, groen en verblijven.

De voetganger komt op de eerste plaats onder andere in de binnenstad, op de routes naar de campus van de TU Delft en in de wijken. Hoe gaan we deze routes en gebieden invullen voor de voetganger?

Ook het fietsbeleid en fiets parkeren vragen veel creatieve oplossingen in onze studentenstad. In Delft bieden we ruimte aan innovatie om onze ambities te bereiken. Dat geldt ook voor mobiliteit. Denk hierbij aan de inzet van deelmobiliteit en het uittesten van hubs, maar ook op het gebied van data & monitoring, verkeersveiligheid, fiets parkeren en zero emissie stadslogistiek.

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven (aankomend) beleidsadviseur mobiliteit die wil meewerken aan een groeiende stad die leefbaar en bereikbaar blijft. Afhankelijk van je kennis, ervaring en interesse bepalen we samen je werkpakket .

Greep uit mogelijke werkzaamheden:

 • Adviseren over mobiliteitsbeleid op o.a. lopen, fietsen, parkeren en duurzame mobiliteit en hiervoor beleidsvoorstellen schrijven om de benodigde sturing te kunnen geven.
 • Bijdragen aan Stedelijk Programmeren waarbij je op strategisch niveau meewerkt aan de juiste inrichting van de stad voor ‘goede groei’.
 • Adviseren over gebiedsontwikkelingen en bouwinitiatieven met oog voor mobiliteit.
 • Verminderen parkeerdruk door uitbreiding van parkeerregulering. Minder parkeren bij gebiedsontwikkelingen door slimme mobiliteitsalternatieven.
 • Vormgeven van een mobiliteitsfonds als uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid
 • Toelichten van beleid aan de wethouder en adviseren op bestuurlijke en politieke vraagstukken.
 • Vertalen van actualiteiten en signaleren van kansen op het gebied van verkeer en vervoer die bijdragen aan de ambities uit het MPD en deze omzetten in beleid.
 • Sparringpartner zijn voor directe collega’s en collega’s van andere afdelingen.
 • Namens Delft deelnemen aan werkgroepen en programma’s binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), zoals de metropolitane fietsroutes, ketenmobiliteit, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.
 • Beantwoorden van beleidsmatige vragen van burgers, bedrijven en raadsleden.

12 maanden – 36 uur per week – 1 fteFunctie-eisen

 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week vanaf 15 april 2024;
 • Minimaal afgeronde hbo/wo opleiding in een relevante studierichting;
 • Relevante stage of werk ervaring op het gebied van verkeer en vervoer;
 • Het meesturen van een motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op: de kennis en expertise (beschrijven van de eisen en de aanvullende capaciteiten), de competenties, waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht

Lees hier meer