Test Technician Delft – Manpower – Delft

 • Delft

Manpower

Hier ga je werken

Je gaat aan de slag voor een  toonaangevendespeler in de industrie van hightech kabels en systemen voor energieen telecommunicatie. Prysmian in Delft ontwikkelt, produceert enverkoopt energiekabels van ULTRA hoogspanning tot en metlaagspanning, voor land- en zeetoepassingen, inclusief een breedassortiment van garnituren en diensten.

We kunnen op dit moment niet meer informatie geven overdeze organisatie. In de vervolgstappen van het sollicitatieproceskunnen we jou hier wel van op de hoogte brengen.

Werktijden
De werktijden in deze fulltime functie worden in overleg metjou bepaald. 
 

Dit ga je doen
Heb jijervaring in de techniek en is de tijd aangebroken voor een volgendestap in je loopbaan? Misschien is een baan als test technician bijonze opdrachtgever in Delft wel je nieuwe baan! Wat denk je van eenmooi brutosalaris van € 3.185,91 per maand, vergoeding van jereiskosten, een dertiende maand een goed pensioen en nog veel meer!Is dit je nieuwe baan? Zet dan nu die volgende stap in je loopbaanen solliciteer direct!

Uitzendbureau Manpower zoekt voor een opdrachtgeverin Delft een test technician.

In deze functie ben je belast met de uitvoering vandiagnostische metingen binnen de afdeling Diagnostieken in binnen-en buitenland. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoerenvan de werkzaamheden volgens het geïntegreerde bedrijfsbeleid tenaanzien van Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu in het algemeenen voor de diensten op de genoemde gebieden in het bijzonder zoalsdat is vastgelegd in procedures en voorschriften. Je rapporteertaan de Manager diagnostics. Enkele van je werkzaamheden zijn:

 • Ondersteunen van de Test Supervisor enDiagnostic Supervisor bij het voorbereiden en opstarten vanopdrachten volgens het uit te voeren beproevingsprogramma
 • Op peil hebben en houden van de kennis van deapparatuur en de achtergrond bij beproevingen
 • Zorgdragen voor de veiligheid tijdens debeproevingen volgens de richtlijnen en het veiligheidsplan
 • Zorgen voor het correcte gebruik en het nodigeonderhoud van de beschikbare apparatuur
 • Meldenen vastleggen van klachten en voorkomende afwijkingen en incidenten

Dit krijgje

 • Brutosalaris van € 3.185,91per maand
 • Dertiende maand 
 • Dertien ADV dagen
 • Reiskostenvergoeding middels staffel boven de9 kilometer vaste maandelijkse vergoeding
 • Fulltime baan van 40 uur per week
 • Uitzendcontract via Manpower
 • Ontwikkelingsmogelijkheden via ManpowerAcademy (meer dan 200 online trainingen)
 • Pensioenopbouw via Manpower 

Dit neem jemee

 • Minimaal mbo werk- endenkniveau
 • Ten minste drie jaar werkervaringals test technician of vergelijkbaar
 • Beschikbaarheid van 40 uur per week
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelsetaal in zowel woord als geschrift in verband met het communicerenmet collega’s en klanten
 • goede schriftelijkerapportage vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal
 • In bezit van eigen vervoer
 • Bereid om regelmatig te reizen in Nederlandmaar ook naar het buitenland
 • Kennis hebben ennaleven van werkprocedures en voorschriften met betrekking totVGM/VCA

Verder heb jegoede contactuele eigenschappen in verband met de contacten metexterne contactpersonen, opdrachtgevers, leveranciers endergelijke. 

Kan je niet wachten om aan de slag te gaan?Solliciteer dan vandaag nog voor de vacature sluit en Manpowerneemt binnen twee werkdagen contact met je op!
 

Sollicitatieprocedure
Wilje meer informatie of heb je vragen over deze vacature neem dancontact op met Robin van Loon via sollicitaties@manpower.nl of bel088 282-8128.

Lees hier meer