Telefonisch Hulpverlener in de zomer, Achmea ZK EurocrossAssistance – randstad – Delft

 • Delft

randstad

Functieomschrijving

Ben jij een redder in nood? Dan is Eurocross op zoeknaar jou!

Eurocross is onderdeel van Achmeaen het kantoor bevindt zich in Leiden. Als TelefonischeHulpverlener International Assistance ben je van grote betekenisvoor vakantiegangers in nood op hun vakantiebestemming. Je staatmensen telefonisch bij met raad en daad in stressvolle situaties opmedisch en technisch vlak.

Note: applicantsare required to speak Dutch fluently.

watbieden wij jou

 • Verdien € 27,37 bruto per uur in hetweekend;
 • Werk met een min-maxcontract;
 • Je wordt tussen 07.00-23.00ingepland;
 • Reiskosten- vergoeding vanaf 11km;
 • Je krijgt betaaldetrainingen;
 • Work hard, play hardmentaliteit!

wie benjij

Jij onderhoudt telefonischcontact met mensen in nood. Wij zijn op zoek naar mensen diestressbestendig, flexibel en communicatief sterk zijn. Eendoortastend optreden is hierbij van belang. De klant vertrouwtimmers op jouw kundige begeleiding. Hierbij hoort ook dat je goedbent in het managen van de verwachtingen van de klant. Je moet jekunnen inleven in de situatie van de klant, begrip tonen en zorgbij de klant kunnen wegnemen.

 • Jebeschikt over minimaal Mbo-4 werk- endenkniveau;
 • Je beheerst de Nederlandse enEngelse taal in woord en geschrift;
 • Een derdetaal (durven) spreken is leuk meegenomen;
 • Jehebt een work hard, play hard mentaliteit;
 • Jehebt geen vakantie gepland staan totseptember;
 • Je bent bereid om onregelmatig tewerken. In verband met de wissende diensten is een hoge mate vanflexibiliteit van grootbelang;

wat ga jedoen

In deze functie is jouwbelangrijkste taak om de klant op te vangen, de emotie van de klantde ruimte te geven zonder dat dit ten koste gaat van een duidelijkeinformatieverstrekking die nodig is om de juiste hulpverlening tekunnen bieden.

Tijdens je werkdag verleen jeals telefonisch hulpverlener bij de Eurocross Alarmcentrale hulp opafstand tijdens de zomermaanden. Eurocross klanten bellen dehelpdesk met medische hulpvragen of bijvoorbeeld bij pech onderweg.Aan jou de taak om de hulpvraag snel scherp te krijgen en de juistehulp in te schakelen. Wat voor situaties kun je verwachten? Denkaan een lekke autoband op weg naar de vakantiebestemming, of schadena een auto ongeluk. Maar bijvoorbeeld ook het regelen enverzekeren van een ziekenhuisopname in hetbuitenland.

 • Je helpt Achmeaverzekerden met technische of medische problemen in hetbuitenland;
 • Je biedt een luisterend oor enleeft mee met de klant;
 • Je denktoplossingsgericht en gaat mee met de belangen van deklant;
 • En na het helpen van de ene klant, beltde volgende klant alweer, want hulp verlenen stoptnooit!

waar ga jewerken

De beste hulp bieden ophet moment dat het er écht toe doet, overal ter wereld. BijEurocross staan ze 24 uur per dag klaar om mensen te helpen.Eurocross Assistance is een wereldwijd opererende alarmcentrale.Het hoger doel van Eurocross is: “Wij zorgen voor zekerheid inonzekere situaties. Altijd en overal.”.

Mensen verschillen, gelukkig maar. Bij Eurocross geloven zeerin dat diversiteit hen helpt om tot de beste oplossingen tekomen. Elke dag werken ze daarom aan een nog meer diverse eninclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelfte zijn. Samen werken ze aan een gezonde, veilige en duurzamesamenleving.

 • Min-max contract 24 t/m40 uur;
 • Een goedewerksfeer;
 • Werk op kantoor inLeiden;
 • Start data vanaf beginmei;
 • Werk tot en met augustus, daarna eventuelecontract verlenging;
 • Heb een onvergetelijkezomer!

sollicitatie

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen diezich hierin herkent. Ben je geïnteresseerd en heb jij uniek talent?Ik ontmoet je graag online.

Uiteraard staat deze vacatureopen voor iedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer