Project coördinator – koen. – Delft

  • Delft

koen.

Wat jij doet

Als Project Coördinator Civiele Techniek ben je verantwoordelijk voor het effectief coördineren en beheren van civieltechnische projecten van begin tot eind. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van een soepele uitvoering van projecten binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten, terwijl je ook voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen en veiligheidsvoorschriften. Deze functie vereist een uitstekend organisatorisch vermogen, sterke communicatieve vaardigheden en een grondige kennis van civieltechnische principes en praktijken.

Verantwoordelijkheden:

  • Coördineren en beheren van alle aspecten van civieltechnische projecten, inclusief planning, budgettering, kwaliteitscontrole, en risicobeheer.
  • Het opstellen en bijwerken van projectplannen, inclusief schema’s, mijlpalen en takenverdelingen, om ervoor te zorgen dat projectdoelen en deadlines worden behaald.
  • Het toezicht houden op de voortgang van het project en het identificeren van mogelijke vertragingen, conflicten of problemen die kunnen ontstaan, en het nemen van tijdige maatregelen om deze aan te pakken.
  • Het coördineren van communicatie en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder opdrachtgevers, projectmanagers, ingenieurs, onderaannemers en overheidsinstanties.
  • Het beheren van contracten, onderhandelingen voeren en toezicht houden op contractuele verplichtingen om ervoor te zorgen dat alle partijen zich aan de overeenkomst houden.
  • Het bewaken van de budgetten en kosten van het project, het identificeren van mogelijke kostenoverschrijdingen en het nemen van maatregelen om deze te beheren en te verminderen.
  • Het waarborgen van naleving van alle relevante wet- en regelgeving, veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen binnen het project.
  • Het rapporteren aan het management over de voortgang, prestaties en eventuele problemen met betrekking tot het project.
  • Lees hier meer