Manager Analyse & Rapportage – Manpower – Delft

 • Delft

Manpower

Hier ga je werken
Meteen sterke basis in de wereldberoemde Nederlandse waterwerken enbaanbrekende biotechnologie, biedt deze instelling wereldwijderkend onderwijs dat wetenschap, techniek en design samenbrengt. Zericht zich op topkwaliteit in onderwijs, onderzoek en innovatie omuitdagingen aan te pakken op het gebied van energie, klimaat,mobiliteit, gezondheid en de digitale maatschappij. Generatiesingenieurs van hier zijn bekende probleemoplossers die hun stempelhebben gedrukt op zowel het bedrijfsleven als demaatschappij.

Dit ga jedoen
Als Afdelingshoofd Analyse &Rapportage ben je verantwoordelijk voor de gehele Financial Controlvan onze organisatie en geef je leiding aan de financialcontrollers. Je werkt met een team van experts aan een efficiënt ensoepel lopende planning- en evaluatiecyclus (P&E-cyclus). Jezorgt voor volledige, tijdige en nauwkeurige financiële rapportagesen fungeert als sparringspartner voor zowel interne als externeaudits.

Je werkt nauw samen met diversestakeholders om effectieve en efficiënte standaardprocessen voorrapportages te ontwikkelen. Door continu te streven naarverbetering, implementeer je initiatieven die de kwaliteit van onzefinanciële processen verhogen. Je bouwt modellen die gebruikmakenvan trends en bedrijfsverwachtingen voor kosten/baten analyses enzet sterk in op automatisering en digitalisering.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de vertalingvan ESG-wetgeving naar beleid, procedures en rapportages binnen deorganisatie. Via een jaarplan en KPI’s maak je de ambities van deafdeling duidelijk en stimuleer je optimale prestaties door tijdigeen accurate rapportages over de performance. Het afstemmen metandere afdelingshoofden en managers binnen Finance is voor jouvanzelfsprekend, en je bevordert samenwerking in deP&E-cyclus.

Dit neem jemee

 • Universitaireopleiding in accounting of finance
 • Accountingkwalificatie (RA)
 • Meer dan zeven jaar ervaringmet financiële rapportages en forecasts
 • Kennisvan analyse- en rapportageprocessen
 • Ervaringmet het opzetten van organisatiestructuren enteamverantwoordelijkheden
 • Organisatiesensitief, communicatief enverbeteringsgericht
 • Ervaring met coachendleiderschap en teamontwikkeling

Dit krijg je

 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract; voor36 tot 40 uur per week.
 • Een salaris met eenmaximum van € 7.300,- bruto per maand op basis van een volledigewerkweek (38 uur),
 • 8% vakantiegeld en eeneindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een uitstekendepensioenregeling
 • De mogelijkheid om jaarlijkseen individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
 • Flexibele werkweek.

Lees hier meer