HR Apprentice – Prysmian Group – Delft

 • Delft

Prysmian Group

Ter versterking van onze HR afdeling is Prysmian Group per september 2024 op zoek naar een HR stagiair(e)!

Zoek jij een stageplaats bij een internationale organisatie en voel jij je thuis in een informele productieomgeving waar je de ruimte en vrijheid krijgt om jezelf verder te ontwikkelen? Houd je van een uitdaging en een omgeving waar geen dag hetzelfde is? Lees dan verder!

Hoe ziet jouw stage bij een bedrijf met wereldklasse eruit?

Tijdens je stage krijg je de mogelijkheid je kennis en kunde op HR gebied verder te ontwikkelen. Je wordt betrokken bij het HR vak in de breedste zin van het woord. Hierbij kun je denken aan het in- en uit dienst melden van werknemers en uitzendkrachten, het bijhouden van de personeelsdossiers en het voorbereiden van de (salaris)mutaties, het dagelijks aanleveren van het ziekteverzuimoverzicht en het schrijven van de ziekteverzuimrapportages. Ook ga je arbeidsovereenkomsten opstellen en coördineer je het trainingsoverzicht, maar ook het versturen van formele brieven en het bestellen van een bloemetje hoort tot jouw takenpakket. Je fungeert daarnaast natuurlijk ook als aanspreekpunt voor onze medewerkers die met enige regelmaat binnen komen lopen.

Gedurende jouw stage als HR stagiair(e) is er naast het verrichten van deze werkzaamheden uiteraard ook de ruimte voor opdrachten vanuit je opleiding en kunnen we altijd kijken of er nog projecten zijn om opgepakt te worden.

Wij kunnen een goede match zijn indien:

 • Je een leergierige student bent op HBO met een opleiding in de richting van HRM;
 • Je beschikbaar bent voor een meewerkstage vanaf september 2024 voor een periode van minimaal 5 maanden en minimaal 4 dagen per week;
 • Je verder iemand bent die zelfstandig en nauwkeurig kan werken (mogelijk deels vanuit huis!) en jij iemand bent die het initiatief durft te nemen vanuit de vrijheid die je krijgt;
 • Tot slot beheers je de Nederlandse taal uitstekend en de Engelse taal goed genoeg om een informele mail te versturen of een medewerker die binnen komt lopen te helpen.
 • Wat wij jou bieden:

 • Een stagevergoeding van €350,- en een dag vrij voor elke maand dat je geheel meewerkt;
 • Een uitdagende stage waarin je jezelf kunt ontwikkelen als HR professional met veel afwisseling waarin geen dag hetzelfde is;
 • Een goede werksfeer in een informeel en internationaal team.
 • Waar kom je terecht?

  Je komt terecht bij Prysmian Group, marktleider in het leveren van kabels, systemen en diensten die de wereld met elkaar verbinden. Prysmian Group is een beursgenoteerde organisatie en is wereldwijd actief in 50 landen met meer dan 30.000 medewerkers in 112 fabrieken en 25 R&D centra.

  Prysmian Group Netherlands is onderdeel van Prysmian Group Noord-Europa. Je komt als HR stagiair(e) te werken op onze vestiging in Delft, tevens het hoofdkantoor van Noord-Europa op de HR afdeling. Naast Delft hebben wij in Nederland nog vestigingen in Emmen, Nieuw-Bergen en Eindhoven.

  Team Overview and job responsibilities

  During your internship you will have the opportunity to further develop your knowledge and skills in the HR field. You will be involved in the HR profession in the broadest sense of the word. This includes reporting employees and temporary workers on and off, maintaining personnel files and preparing (salary) changes, providing the daily absenteeism overview and writing absenteeism reports. You will also draw up employment contracts and coordinate the training overview, but sending formal letters and ordering flowers is also part of your duties. You will of course also act as a point of contact for our employees who come in on a regular basis.

  During your internship as an HR intern, in addition to carrying out these activities, there is of course also room for assignments from your training and we can always check whether there are any projects to be taken up.

  Who are we looking for?

  We can be a good match if:

  • You are an eager to learn student at HBO with a training in HRM;

  • You are available for an internship from September 2024 for a period of at least 5 months and at least 4 days a week;

  • You are also someone who can work independently and accurately (possibly partly from home!) and you are someone who dares to take the initiative based on the freedom you are given;

  • Finally, you have an excellent command of the Dutch language and the English language well enough to send an informal email or to help an employee who walks in.

  What we offer you:

  • An internship allowance of €350 and one day off for every month that you fully cooperate;

  • A challenging internship in which you can develop yourself as an HR professional with a lot of variety and no day is the same;

  • A good working atmosphere in an informal and international team.

  Your application data will be treated according to our Data Protection Policy. If you believe you require assistance to complete this form or to participate in an interview, please let us know.

  Lees hier meer