Facilitair medewerker, doelgroepregistratie, Wajong,Banenafspraak – randstad – Delft

 • Delft

randstad

Functieomschrijving

Jij bent degene die er dagelijks voor zorgt dat jouwcollega’s de dag kunnen starten met een lekker
(schoon)kopje koffie of thee. Jij komt op elke afdeling en zorgt dat allegebruikte kopjes weer terug
op zijn plek komen. Jij hebtoog voor een nette werkomgeving, waarbij het ophalen vankoffiekopjes
en schoonhouden van de pantry jouwbelangrijkste taken zijn. In overleg met jou bekijken we watde
beste werktijden zijn.

watbieden wij jou

 • Werkdagen en -tijden afgestemd op jouwbehoeften
 • Salaris van € 13,27 bruto peruur
 • Goede begeleiding / jobcoaching op dewerkvloer
 • Een contract met urengarantie viaRandstad
 • Een familiebedrijf met een betrokkenwerksfeer
 • Een functie met vaste, duidelijketaken

wie benjij

 • je bent goed instaat om zelfstandig te werken;
 • je bentminimaal 20 uur beschikbaar, verdeeld over 5 dagen van 4uur;
 • je bent dienstverlenendingesteld;
 • je houdt ervan om je onder de mensente begeven;
 • jij houdt ervan om (letterlijk)veel meters te maken op een dag;
 • Je hebt eendoelgroepregistratie / valt onder deBanenafspraak

wat ga jedoen

Als gevolg van hetuitfaseren van het gebruik van kartonnen koffiebekers, zijn ergrote aantallen
porseleinen koffiebekers in omloop inhet gebouw. Het totale pand bestaat uit 3 aan elkaarverbonden
gebouwen, ieder gebouw heeft op iedereverdieping een eigen pantry. Er zijn in totaal 13 pantries
met 13 vaatwassers. Jouw werkzaamheden bestaan uit hetverzamelen, in de afwasmachine plaatsen
en terugplaatsenvan het servies in de verschillende pantries in het gebouw. Jijbent verantwoordelijk
voor het schoonhouden van dewerkplekken en openbare ruimtes. Met behulp van eencateringwagen
kan het servies worden opgehaald en bij dedichtstbijzijnde pantry in de afwasmachine worden
geplaatst. Als het servies schoon is, kan het in de kasten vande pantry worden opgeborgen. Het is de

bedoeling dat er een goede verdeling wordt gemaakt van hetservies, zodat iedere pantry aan het
einde van de dagvoldoende servies heeft voor de volgende dag.
Hethoofddoel van de werkzaamheden is het schoonhouden van het serviesen de pantries. Indien
gewenst en mogelijk kan dezefunctie uitgebreid worden met andere taken van de afdeling Facilityof
alsspoelkeukenmedewerker.

 • het verzamelenen in de afwasmachine plaatsen van gebruiktservies;
 • het schoonhouden van de werkplekken enopenbare ruimtes;
 • het uitruimen van deafwasmachine en inruimen van dekastjes.

waar ga jewerken

Allseas is een aannemerin de offshore energiemarkt en actief op meerdere terreinen,waaronder
installatie van onderzeese pijpleidingen eninnovatieve technieken voor offshore constructies.
Allseas is een familiebedrijf met bijna 800 medewerkers inNederland. Veel mensen, maar nog steeds een familie gevoel. Ditbetekent ook dat je gemakkelijk iemand kunt benaderen om een vraagte stellen of een
praatje te maken, wat andersom dus ookgebeurt.

De afdeling Facility is hetondersteunende hart van de organisatie. Vanuit dit team wordt zowelalles
met betrekking tot het gebouw, als hetbedrijfsrestaurant, de post en overige facilitaire zaken
georganiseerd. Het team bestaat op dit moment uit 7 mensen.Het Facility team is een
stabiel team, wat maakt dat eraltijd iemand aanwezig is op wie je kunt terugvallen. Er wordtnauw
met elkaar samengewerkt, je wordt als nieuwemedewerker echt onderdeel van het team. Er is veel
interesse in elkaar en er wordt altijd gezamenlijkgeluncht.

sollicitatie

Heb je nu al zin om te beginnen of wil je graag meerinformatie? Neem dan contact op.

Uiteraard staat dezevacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer