Domein architect – Rijkswaterstaat – Delft

 • Delft

Rijkswaterstaat

Domein architect

Rijkswaterstaat werkt aan waterveiligheid, voldoende schoon water en een duurzame leefomgeving. We investeren in een ecologisch gezond watersysteem en een klimaatbestendig land. Dit doen we door onze kunstwerken, zoals waterkeringen, bruggen en tunnels, zo veilig en betrouwbaar mogelijk te bedienen en onderhouden. ICT speelt hierin een cruciale rol. De ICT moet het altijd doen, cyber secure zijn en voorzien van kwalitatieve data. Als domein architect ben je verantwoordelijk voor de goede werking van deze ICT voor de domeinen Leefomgeving en Watermanagement. Solliciteer nu en draag bij aan een veilig en leefbaar Nederland!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als domeinarchitect geef je richting op het gebied van data, software en infrastructuur. Je vertaalt de enterprise architectuur, naar een tactisch planning voor ICT-vraagstukken binnen de domeinen Watermanagement en Leefomgeving. Je werkt aan diverse vraagstukken. Bijvoorbeeld binnen Watermanagement, waar we te maken hebben verschillende legacy systemen. Zijn deze (al) aan vervanging toe? Wat is een duurzaam alternatief? En hoe nemen we de business hierin mee? Of bij Leefomgeving. Waar de uitdaging bestaat uit het realiseren van een soepele informatie-uitwisseling met andere overheden en private partijen om invulling te geven aan de gevraagde dienstverlening voor Nederland (bijvoorbeeld rondom de ).

Je hoofdtaken bestaan uit het:

 • inhoudelijk sturen op de automatiseringsprojecten, rechtstreeks of via interne en externe solution architecten
 • adviseren vangebruikers van het Hoofd­water­sys­teem ICT in het gebruik van nieuwe technologie zoals cloud en digital twins
 • afstemmen met architecten van de ketenpartners, met name de waterschappen en de andere Rijkswaterstaat architecten om tot een organisatie-overstijgende ICT-keten te komen
 • adviseren van (hoger) management over strategische en tactische vraagstukken
 • Dit is waar jij voldoening uit haalt
  In deze functie sta je tussen belangrijke maat­schap­pelijke en ICT-ontwikkelingen in. Enerzijds kampen we met klimaatwijziging die leidt tot watertekort en overstromingen. Anderzijds zien we de introductie van cloud, digital twins en artificial intelligence. Dit zijn allemaal onderwerpen waar je rechtstreeks invloed op kan uitoefenen bij Rijkswaterstaat. Je werkt daarbij in een veld waar Nederland wereldwijd toonaangevend is. Jouw architec­tuur­producten maken impact binnen en buiten Rijkswaterstaat en Nederland. Dit werk doe je binnen een team van bevlogen collegas die werken aan dezelfde doelen: droge voeten, schoon drinkwater en een duurzame leefomgeving.

  Wat wij aan jou waarderen
  Om je rol als domeinarchitect goed uit te kunnen voeren, beschik je over de volgende competenties:

 • het vermogen om complexe dingen uit te leggen aan middenmanagement, projectleiders en andere adviseurs
 • sluiten van compromissen tussen architectuurprincipes en de tijd en budget beperkingen van een project of release
 • door jouw communicatieve vaardigheden zorg jij ervoor dat Rijkswaterstaat op de hoogte is van de ontwikkelingen rondom de bestaande architecturen binnen de organisatie en de hieraan gerelateerde technologie
 • je beschikt over goede adviesvaardigheden die je inzet bij het maken van architectuurkeuzes en bij implementaties op tactisch niveau
 • Meer weten over de dienstverlening waar jij als domein architect aan bijdraagt?

  Neem eens een kijkje bij . Dit platform is gericht op het beter benutten van het huidige water(systeem) door de samenwerking in het operationele waterbeheer verder te versterken.

  Vacaturenummer: CIV-24-049

  Lees hier meer