Afdelingshoofd verkeersmanagement ontwikkeling – Rijkswaterstaat – Delft

 • Delft

Rijkswaterstaat

De Nederlandse weginfrastructuur behoort tot de beste van de wereld. En dat komt natuurlijk niet vanzelf. Dagelijks werken duizenden mensen aan het continu verbeteren van onze weginfrastructuur. Zo ook op het gebied vaninformatievoorziening (IV). Rijkswaterstaat bezit een grote hoeveelheid data, applicaties en een omvangrijke netwerkinfrastructuur, waarmee de juiste informatie beschikbaar komt om ons land draaiende te houden. Als afdelingshoofd ben jij een belangrijke schakel in dit dynamisch werkveld. Hoe je dit gaat doen? In de onderstaande tekst lees je meer.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als hoofd van de afdeling Verkeersmanagement Ontwikkeling speel je een cruciale rol in het vormgeven en uitvoeren van de visie van onze Centrale Informatievoorziening (CIV). Je richt je op samenwerking binnen de keten en het leggen van sterke verbindingen. Je teamleden, experts op hun vakgebied, worden aangemoedigd om hun talenten optimaal te benutten en werken samen in multidisciplinaire teams om resultaten te behalen. Je neemt een actieve rol in bij initiatieven die hierop aansluiten en streeft naar meer flexibiliteit en voorspelbaarheid binnen de organisatie.

Je stuurt op de dagelijkse operatie. Daarnaast zorg je ervoor dat zowel de afdeling als de medewerkers klaar zijn voor toekomstige uitdagingen. Je bereidt het team voor op de huidige ontwikkelingen en stimuleert hen om proactief in te spelen op toekomstige trends, zoals Smart Mobility. Je bevordert het gebruik van innovatieve technologieën binnen Rijkswaterstaat en moedigt aan tot het werken volgens Lean en Agile principes voor voortdurende verbetering en efficiëntie.

Ontwikkeling en beheer worden naadloos geïntegreerd, waarbij je een integraal gevoel van verantwoordelijkheid hebt voor optimale dienstverlening. Een nauwe samenwerking met je collega, het hoofd van de afdeling SVM Services, is van essentieel belang voor het bieden van hoogwaardige diensten aan onze klanten.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij gaat voorop in vernieuwing binnen jouw afdeling, dit doe je met overtuigingskracht en stevigheid. Je brengt nieuwe ideeën voor processen en technologieën naar voren en werkt samen, soms vastberaden maar altijd met creatieve oplossingen. Je leiderschapsstijl is coachend en inspirerend, met oog voor wat je team nodig heeft.
Je bent handig in het navigeren binnen netwerken, waarbij je de formele en informele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden kent, zowel binnen als buiten de organisatie. Als een inspirerende persoonlijkheid met overtuigingskracht, verbind je verschillende afdelingen, afdelingshoofden en het hoger management. Je legt de focus op het bevorderen van samenwerking door interesse te tonen in mensen en begrip te hebben voor diverse belangen, intern en extern.

Wat wij aan jou waarderen
De kern van jouw leiderschap is dat je stuurt door gericht bij te dragen aan de ontwikkeling van de medewerkers en de te behalen resultaten. Je bent in staat om de operatie centraal te stellen in plaats van jezelf, je maakt verbinding, en draagt in een ondersteunende rol bij aan de ontwikkeling van medewerkers, van de CIV en Rijkswaterstaat organisatie. Je hebt visie en bent gedreven!

Je doet er alles aan om onze medewerkers in een prettige werkomgeving te laten werken waarbij vakmanschap tot zijn recht komt. We willen tevreden, vitale en bevlogen medewerkers met een goede balans tussen dat wat energie geeft en dat wat energie vraagt. Daarnaast ben je voor de directie een stevige gesprekspartner die goed weet hoe de besluitvorming intern en extern werkt. Je bent het perfecte visitekaartje voor de CIV in enkele landelijke overleggen.

Meer weten?
Kom erachter wat de CIV allemaal doet!

Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app dan met David van Baarle, directeur ontwikkeling en services, via 06-11002064. Hij staat je graag te woord! Wil je direct solliciteren? We zien je sollicitatie graag tegemoet.

 • je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het succesvol leiden van een IT-afdeling
 • je ondersteunt medewerkers bij het formuleren van ontwikkeldoelen en ontwikkelactiviteiten
 • je vertaalt externe ontwikkelingen en omstandigheden naar het eigen werkterrein
 • je benut op het juiste moment het netwerk om de doelstellingen van de eigen organisatie te bereiken

Speerpunten voor onze leidinggevenden (MM)
Rijkswaterstaat heeft meer werk te verzetten dan ooit. In beheer en onderhoud, en in vervanging en renovatie. Tegelijkertijd willen we ook slimmer en duurzamer werken. Dat vraagt om interne slagkracht. Slagkracht waaraan jij als afdelingshoofd een grote bijdrage levert. Voor iedere leidinggevende gelden dezelfde speerpunten. Allereerst stel je in al je handelingen de opgave buiten voorop. Onze maatschappelijke opgave is dus leidend bij de keuzes die je maakt. Daarnaast geef je je medewerkers heldere sturing en leg je je keuzes begrijpelijk uit. Tot slot stel je iedere medewerker in staat optimaal bij te dragen aan zijn of haar persoonlijke én onze overkoepelende opgave. Bij het bereiken van dit ideale leiderschapsbeeld krijg je uiteraard ondersteuning. Zo is er een uitgebreide toolbox met onder meer 360 graden feedback en progressiegerichte intervisie(tools). Alles om te zorgen dat jij optimaal bijdraagt aan ons ultieme doel: een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

 • je standplaats is Delft. . Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toe laat
 • de selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 26 april in Delft
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Wat kan en mag je verwachten als je gaat werken bij 1 van de grootste werkgevers van Nederland? Veelzijdig werk en heel diverse banen en de belofte dat jij meewerkt aan een beter Nederland. Je mag je welkom voelen binnen een unieke mix aan collega’s. Natuurlijk kun je óók rekenen op goede arbeidsvoorwaarden:

 • 144 vakantie-uren per jaar o.b.v. 36 uur
 • mobiele telefoon en laptop
 • hybride werken met een thuiswerkvergoeding van € 2,15 per dag
 • € 750,- voor het inrichten van je thuiswerkplek of het verduurzamen van jouw woning
 • 100% OV-vergoeding met de 2e klas mobiliteitskaart, ook voor OV-fiets en Greenwheels
 • fietsreiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer
 • elke 5 jaar € 500,- om fiets(accessoires) aan te schaffen
 • voor je elektrische fiets kun je elke 3 jaar € 300,- gebruiken voor een nieuwe accu
 • Individueel Keuzebudget van 16,37 % van je salaris
 • trainingen, cursussen, opleidingen: van persoonlijk leiderschap tot je BOA bevoegdheid
 • verlofregelingen per situatie, zoals zorgverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof
 • sportdagen met collega’s en een gezonde keuze in het bedrijfsrestaurant

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen de Centrale Informatievoorziening (CIV)? Dit organisatieonderdeel is verantwoordelijk voor alles op het gebied van informatievoorziening (IV). In een wereld waarin big data nieuwe informatie uit een grote hoeveelheid gegevens kan genereren, vindt CIV nieuwe oplossingen om onze infrastructuur beter te benutten en waarin gezorgd wordt voor een slim, veilig en duurzaam (water)wegennet. Zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat is CIV actief en streeft CIV ernaar een gewilde partner te zijn in de IV-dienstverlening.

In totaal werken 1.060 mensen binnen CIV, verspreid over vier directies: Ontwikkeling & Services, Inwinning & Gegevensanalyse, Informatievoorziening Netwerken en Bedrijfsvoering & Inkoop.

Afdeling verkeersmanagement ontwikkeling & services
De afdeling Verkeersmanagement (VM) bestaat feitelijk uit 2 afdelingen: VM Services en VM Ontwikkeling. Samen verzorgen deze afdelingen de technische ondersteuning en informatievoorziening (IV) dienstverlening voor het primaire proces Verkeersmanagement binnen Rijkswaterstaat. De afdelingen richten zich volledig op de end-to-end ontwikkeling en levering van de afgesproken IV producten en diensten ten behoeve van de eindgebruikers binnen Rijkswaterstaat. Omdat we met de systemen de primaire doelstellingen van Rijkswaterstaat dienen moeten deze veelal volcontinu (24×7) beschikbaar zijn. Dit stelt specifieke eisen aan de technische inrichting en de ontwikkel en beheerprocessen. Onze dienstverlening richt zich op de techniek achter:

 • de Rijkswaterstaat wegeninfrastructuur en het wegen netwerk
 • applicaties en systemen, ook wel Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen genoemd
 • industriële automatisering (IA) verkeersmanagement (VM) assets
 • koppelvlak IA VM assets tunnelbediening
 • innovatieve programma’s en systeemontwikkeling
 • verkeerscentrales

Lees hier meer