Afdelingshoofd bedrijfsvoering – Rijkswaterstaat – Delft

  • Delft

Rijkswaterstaat

Afdelingshoofd bedrijfsvoering

Snel wisselende en innovatieve technologieën zijn bij Rijkswaterstaat aan de orde van de dag. Denk aan slimme informatievoorziening om spitsstroken te openen, waterkeringen te sluiten of onderhoud aan een kapotte brug zo te plannen dat er geen files ontstaan.De afdeling Bedrijf faciliteert het werk van decollegas in het primaire IV-proces op het gebied van human resource management (HRM), businesscontrol, en administratieve en managementondersteuning. Word jij het nieuwe afdelingshoofd voor Bedrijf bij de Centrale Informatievoorziening (CIV)? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

Je geeft leiding aan 3 verschillende teams met professionals: HRM, Managementcyclus en Managementondersteuning. Je hebt oog voor de diversiteit binnen je afdeling en weet ieders kwaliteiten goed te benutten. Jouw medewerkers houden zich onder meer bezig met HRMO-adviezen, het aansturen en verzorgen van de managementcyclus en adviezen voor en/of ondersteuning van het directieteam, de managers, de medewerkers en de ondernemingsraad.

Het team Managementondersteuning heeft een eigen operationeel manager met een HRM- bevoegdheid; de andere teams kennen een coördinator die op de inhoud stuurt.

Jij geeft je medewerkers ruimte en vertrouwen, passend bij hun vakbekwaamheid en praktijkkennis en je stimuleert hun verdere professionalisering. Als modern leidinggevende faciliteer je hen door te sturen op inhoud, ontwikkeling en mobiliteit. Aanspreken en respectvol feedback geven en ontvangen gaat jou dan ook goed af.

Je maakt daarnaast deel uit van het managementteam van de directie Bedrijfsvoering, Inkoop en Strategie (BIS). Samen met 8 mede MT-leden en de directeur geef je invulling en richting aan diverse strategische themas waarbij onder meer de focuspunten van Rijkswaterstaat, het managementcontract, deontwikkelagenda van de CIV (zgn. lange lijnen) als leidraad dienen. Je zorgt onder meer voor het uniformeren, borgen en verbeteren van werkwijzen en processen, en voor kennisontwikkeling en -borging op de verschillende vakgebieden.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Met intensieve begeleiding en aansturing leid jij alle actuele ambities in goede banen. Je kent je medewerkers, weet wat hen motiveert en je stimuleert hen om de eigen talenten te ontdekken, te benutten en te ontwikkelen. Rekening houdend met hun vakbekwaamheid en praktijkkennis geef je hen ruimte en vertrouwen.

Je beweegt je gemakkelijk in netwerken en bent je daarbij steeds bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie. Je bent een inspirerende persoonlijkheid met overtuigingskracht en kunt goed netwerken. Op deze manier ben je de verbindende schakel met andere afdelingen, afdelingshoofden en het directieniveau. Je verbindt vanuit belangstelling voor mensen en begrip voor belangen van samenwerkende partijen en draagt bij aan een optimale samenwerking. Dit doe je zowel binnen de CIV als daarbuiten.

Samen met jouw medewerkers zorg je ervoor dat de slagvaardigheid en doelmatigheid van de organisatie wordt geborgd en waar nodig verbeterd. In jouw rol signaleer jij ontwikkelingen, adviseren je daarover én zorg je voor concrete uitvoering. Met oog daarop vertaal jij strategische kaders van Rijkswaterstaat naar een visie en uitvoeringslijnen voor jouw afdeling en voor het meerjarenperspectief van de CIV.Met richtinggevende kaders ondersteun je je medewerkers om de juiste kwaliteit van producten en diensten op tijd te realiseren.

Wat wij aan jou waarderen

De kern van jouw leiderschap is dat je stuurt door gericht bij te dragen aan de ontwikkeling van de medewerkers en de te behalen resultaten. Je bent in staat om de operatie centraal te stellen in plaats van jezelf, je maakt verbinding, en draagt in een ondersteunende rol bij aan de ontwikkeling van medewerkers, van de CIV en Rijkswaterstaat organisatie, hebt visie en bent gedreven!

Je doet er alles aan om onze medewerkers in een prettige werkomgeving te laten werken waarbij vakmanschap tot zijn recht komt. We willen tevreden, vitale en bevlogen medewerkers met een goede balans tussen dat wat energie geeft en dat wat energie vraagt.

Daarnaast ben je voor de directie een stevige gesprekspartner die goed weet hoe de besluitvorming intern en extern werkt. Je bent het perfecte visitekaartje voor de CIV in enkele landelijke overleggen.

Lees hier meer