Administrateur – Gemeente Delft – Delft

JobID = 18r0.07

Functieomschrijving Je rol De gemeente probeert hetwonen, werken en leven in Delft zo prettig mogelijk te maken vooriedereen. Maar het komt weleens voor dat een inwoner of eenorganisatie het niet eens is met een beslissing van de gemeente.Als administratief medewerker Rechtsbescherming ben je de spin inhet web van het proces van bezwaarbehandeling. Je levert delogistieke en administratieve ondersteuning van de externeAdviescommissie voor bezwaarschriften en de juridisch adviseursrechtsbescherming. Deze collega’s treden op als secretaris van deAdviescommissie voor bezwaarschriften en als voorzitter bijbezwaarzaken die via ambtelijk horen worden afgehandeld. Tot jetaken behoren: Je verwerkt inkomende bezwaarschriften van burgersen bedrijven in de administratie en je organiseert de hoorzittingenvan de Adviescommissie voor bezwaarschriften; Je houdt je bezig methet verwerken van de post, het verstrekken van mondelinge enschriftelijke informatie, het beheer van agenda’s enzittingsroosters, het bijhouden van debezwaarschriftenadministratie en het samenstellen en verzenden vande bezwaardossiers; Afstemmen met collega’s van andere afdelingendie ook bij het proces rechtsbescherming zijn betrokken over debehandeling van bezwaarschriften; Je verricht wekelijks ook enkeleondersteunende taken voor de juridisch adviseurs van de afdeling.Je werkplek Kwaliteit, tijdigheid en betaalbaarheid: dat is nodigbij de afhandeling van bezwaarschriften. Minder complexebezwaarschriften worden daarom via ambtelijk horen afgehandeld.Voor de complexe bezwaarschriften heeft de gemeente eenAdviescommissie voor bezwaarschriften ingesteld. Deze bestaat uitdrie kamers, met elk een eigen specialisatie. Kamer I: belast metzaken op het gebied van bouwen, wonen en verkeer Kamer II: belastmet zaken op het gebied van werk, inkomen en zorg Kamer III: belastmet zaken, anders dan genoemd onder I en II Ook geven we je graagnog wat extra informatie over het team Rechtsbescherming. Dit teammaakt deel uit van de afdeling Juridische Zaken, waar ook een teamvan specialistisch juridisch adviseurs werkzaam is. De afdeling isaan de ene kant een businesspartner van alle clusters, aan deandere kant onderneemt zij acties om het juridisch bewustzijn vande organisatie te vergroten. Binnen de afdeling werken we nauwsamen om onze inhoudelijke doelen te realiseren. Er is veelbereidheid om elkaar te ondersteunen en zijn als team actiefbetrokken bij het verbeteren van processen en werkwijzen. Weondernemen ook regelmatig sociale activiteiten, zoals borrels eneen periodieke ; Functie-eisen Je profiel Je bent nauwkeurig,resultaatgericht en kunt goed plannen en organiseren. Daarnaast hebje affiniteit met het juridisch werkveld. Je kunt goed samenwerkenen bent in staat om een goede relatie met anderen te onderhouden,ook als je hen moet aanspreken op het nakomen van afspraken.Ervaring bij ondersteuning van de behandeling van bezwaarschriftenis een pré, maar niet vereist. We willen ambitieuze collega’s juistgraag de kans bieden om ervaring op te doen en kennis te maken metde werkzaamheden van een administratief medewerkerrechtsbescherming. Andere eisen: Je hebt een MBO+ werk- endenkniveau met bij voorkeur een afgeronde juridisch-administratieveof secretariële opleiding; Je hebt kennis van en ervaring met MSOffice en andere kantoorautomatisering (ervaring met Verseon is eenpré); Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in een vergelijkbareadministratieve functie. Arbeidsvoorwaarden Ons aanbod Je salarisis, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal bruto € ,-(schaal 7) bij een 36-urige werkweek. Het betreft een functie voor36 uur per week. Door het Individueel Keuze Budget heb jemaandelijks de beschikking over een deel van je vakantiegeld eneindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen ofgebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen vanbovenwettelijk verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijkdoor ons betaald. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden omtrainingen en opleidingen te volgen om te groeien in jouw functieen als persoon. Tot slot: op dit moment wordt er zover het mogelijkis vanuit huis gewerkt. Als de maatregelen als gevolg van hetCorona virus het weer toelaten, werk je in ons moderne en duurzamekantoorgebouw boven station Delft. Gemakkelijk per openbaar vervoerte bereiken en midden in de binnenstad. De werktijden zijnflexibel. Meer informatie of direct solliciteren Wil jij meerinformatie ontvangen voordat je reageert? Neem dan contact op metJennifer van Luijk (Afdelingshoofd Juridische Zaken) viatelefoonnummer . Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Overtuigons ervan dat jij de juiste kandidaat bent en upload jouwmotivatiebrief én cv voor maandag 2 november via de ‘ Solliciteer ‘button. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 6november en woensdag 11 november. De jongste oude stad vanNederland Del...